Academic Notices
New Post
लेखी परीक्षेच्या वेळापत्रकातील बदलांविषयी अत्यंत महत्वाचे ( F.Y.B.A. विद्यार्थ्यासाठी )
New Post
कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदतवाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना

Academics

TCC Chronicle

Sr. No.ImageTitleDownload
1chronicle-september-2016TCC Chronicle September 2016Download
2chronicle-december-2016TCC Chronicle December 2016Download
3chronicle-april-2017TCC Chronicle April 2017Download
4chronicle-september-2017TCC Chronicle September 2017Download
5chronicle-december-2017TCC Chronicle December 2017Download
6chronicle-december-2018TCC Chronicle December 2018Download
7chronicle-april-2019TCC Chronicle April 2019Download
8chronicle-september-2019TCC Chronicle September 2019Download
9chronicle-december-2019TCC Chronicle December 2019Download
10chronicle-september-2021TCC Chronicle September 2021Download
11chronicle-december-2021TCC Chronicle December 2021Download
12chronicle-september-2022TCC Chronicle September 2022Download
13TCC Chronicle September 2023Download