Academic Notices
New Post
प्रथम वर्ष (UG) या अभ्यासक्रमामधील सर्व विध्यार्थ्यांसाठी ऑक्टो. /नोव्हे. २०२३ ऑनलाईन परीक्षा अर्ज भरणेबाबत
New Post
कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदत वाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना
New Post
सर्व प्राध्यापक , संशोधक व विध्यार्थ्यांसाठी – The National Archives of India (NAI)

Stream : YCMOU

YCMOU विषयी

संपर्क

समंत्रक यादी

वेळापत्रक

YCMOU विषयी

Regarding Payment ( YCMOU - TC Collge Center - Online Payment )

अभ्यासकेंद्र पदाधिकारी

Sr. No.NameDesignation
1डॉ. अविनाश जगतापप्राचार्य / केंद्रप्रमुख
2डॉ. सुनील खामगळकेंद्रसंयोजक
3श्री. अभिनंदन शहातांत्रिक सहाय्यक
4श्री. अमोल पाटीलकेंद्रसहाय्यक
5श्री आनंद साळवे शिपाई

Following Courses are available

Sr. No.Course Name
1B.A.
2B.Com (Marathi/English)
3M.A. (Marathi/English)
4M.Com
5M.Sc. (Maths)
6Preparatory