Academic Notices
New Post
मार्च / एप्रिल – २०२४ परीक्षा अर्जाबाबत – विनाविलंबशुल्काने दि. ०६/०३/२०२४ सायं. ४ वा. पर्यंत भरण्याची संधी देण्यात आली आहे
New Post
विद्यार्थी शब्दसृजन क्लब आयोजित – ६० सेकंद मराठीत बोला स्पर्धा

gallery : Videos

*सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालयाला दहा पुरस्कार*

Speech by Former Principal Dr. C V Murumkar On the Occasion of National Ranking

National Anthem Video

पथदर्शी ज्ञानप्रवास | Tuljaram Chaturchand College - तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालय,बारामती