Academic Notices
New Post
मार्च / एप्रिल – २०२४ परीक्षा अर्जाबाबत – विनाविलंबशुल्काने दि. ०६/०३/२०२४ सायं. ४ वा. पर्यंत भरण्याची संधी देण्यात आली आहे
New Post
विद्यार्थी शब्दसृजन क्लब आयोजित – ६० सेकंद मराठीत बोला स्पर्धा

YCMOU

YCMOU विषयी

संपर्क

समंत्रक यादी

वेळापत्रक

वेळापत्रक

Sr. No.Course / StreamDownload
1T.Y.B.Com.View Time Table
2T.Y.B.A.View Time Table
3S.Y. B.Com.View Time Table
4S.Y.B.A.View Time Table
5F.Y.B.AView Time Table
6F.Y.B.ComView Time Table
7M.Sc. - Maths-IView Time Table
8M.Sc. - Maths - IIView Time Table
9M. A. Marathi - IView Time Table
10M.A. - Marathi - IIView Time Table
11M.COM. - IView Time Table
12M.COM. - IIView Time Table