Academic Notices
New Post
प्रथम वर्ष (UG) या अभ्यासक्रमामधील सर्व विध्यार्थ्यांसाठी ऑक्टो. /नोव्हे. २०२३ ऑनलाईन परीक्षा अर्ज भरणेबाबत
New Post
कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदत वाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना
New Post
सर्व प्राध्यापक , संशोधक व विध्यार्थ्यांसाठी – The National Archives of India (NAI)

Student Corner

Examination

Exam Form :

Title
Online Exam FormClick here to View
Examination FormClick here to View
View PRN-UG StudentsClick here to View
View PRN-PG StudentsClick here to View

Eligibility Numbers :

Title
Eligibility Numbers List for Academic Year : 2021-2022Click here to View
Eligibility Numbers List for Academic Year : 2020-2021Click here to View
Eligibility Numbers List for Academic Year : 2019-2020Click here to View
Eligibility Numbers List for Academic Year : 2018-2019Click here to View