Academic Notices
New Post
प्रथम वर्ष (UG) या अभ्यासक्रमामधील सर्व विध्यार्थ्यांसाठी ऑक्टो. /नोव्हे. २०२३ ऑनलाईन परीक्षा अर्ज भरणेबाबत
New Post
कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदत वाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना
New Post
सर्व प्राध्यापक , संशोधक व विध्यार्थ्यांसाठी – The National Archives of India (NAI)

Stream : Professional

About Professional Faculty

Course Structure

Syllabus

Alumni

Departments

Syllabus

UG & PG Syllabus of B.B.A.
Sr. No.Class Download Syllabus
1F.Y. B. B. A. Sem-I[NEP-2020]Download
2F.Y. B. B. A. [2022 Pattern]Download
3F.Y. B. B. A. [2019 Pattern]Download
4S.Y. B. B. A.Download
5T.Y. B.B.A.Download
UG & PG Syllabus of B.B.A. (CA)
Sr. No.Class Download Syllabus
1F.Y. B. B. A.(CA) Sem-I [NEP-2020]Download
2F.Y. B. B. A.(CA) Sem-I & II [2022 Pattern]Download
3F.Y. B. B. A.(CA) [2022 Pattern]Download
4F.Y. B. B. A.(CA) [2019 Pattern]Download
5S.Y. B. B. A.(CA) [2019 Pattern]Download
6S.Y. B. B. A.(CA) [2022 Pattern]Download
7T.Y.B. B. A.(CA). [2019 Pattern]Download