Academic Notices
New Post
प्रथम वर्ष (UG) या अभ्यासक्रमामधील सर्व विध्यार्थ्यांसाठी ऑक्टो. /नोव्हे. २०२३ ऑनलाईन परीक्षा अर्ज भरणेबाबत
New Post
कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदत वाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना
New Post
सर्व प्राध्यापक , संशोधक व विध्यार्थ्यांसाठी – The National Archives of India (NAI)

our college

Principal’s Message

Administration

Autonomy

Collaborations

Journal & Magazines

Newsletter, Journal & Magazines

Sr. No.ImageTitleDownload
1journals-vol-1-feb-2018Anekant Journal - Volume-1, Issue-1, Febuary 2018Download
2journals-vol-1-aug-2018Anekant Journal -Volume-1, Issue-2 August 2018Download
3journals-vol-2-feb-2019Anekant Journal - Volume-2, Issue-1, Febuary 2019Download

TCC Chronicle :

Sr. No.ImageTitleDownload
1chronicle-september-2016TCC Chronicle September 2016Download
2chronicle-december-2016TCC Chronicle December 2016Download
3chronicle-april-2017TCC Chronicle April 2017Download
4chronicle-september-2017TCC Chronicle September 2017Download
5chronicle-december-2017TCC Chronicle December 2017Download
6chronicle-december-2018TCC Chronicle December 2018Download
7chronicle-april-2019TCC Chronicle April 2019Download
8chronicle-september-2019TCC Chronicle September 2019Download
9chronicle-december-2019TCC Chronicle December 2019Download
10chronicle-september-2021TCC Chronicle September 2021Download
11chronicle-december-2021TCC Chronicle December 2021Download
12chronicle-september-2022TCC Chronicle September 2022Download