Academic Notices
New Post
सुधारित SIAC CET २०२५ लेखी परीक्षेसंदर्भात सर्व विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची सूचना
New Post
कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विद्यार्थ्यांचे सेंट बॅक शिष्यवृत्ती अर्ज (Re-apply) झालेल्या विद्यार्थ्यांनी मुदत वाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना
New Post
कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदतवाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना
New Post
संस्कृत विषयातील शिष्यवृत्ती – कनिष्ठ महाविद्यालयातील सर्व विध्यार्थ्यांसाठी सूचना

News & Announcements

 • New Post
  सुधारित SIAC CET २०२५ लेखी परीक्षेसंदर्भात सर्व विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची सूचना

  Read More
 • New Post
  कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विद्यार्थ्यांचे सेंट बॅक शिष्यवृत्ती अर्ज (Re-apply) झालेल्या विद्यार्थ्यांनी मुदत वाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना

  Read More
 • New Post
  कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदतवाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना

  Read More
 • New Post
  संस्कृत विषयातील शिष्यवृत्ती – कनिष्ठ महाविद्यालयातील सर्व विध्यार्थ्यांसाठी सूचना

  Read More
 • New Post
  प्रथम वर्ष बी. सी. ए. व बी. बी. ए. अतिरिक्त सी. ई. टी. नोंदणी मुदतवाढ २०२४ – २५

  Read More
 • New Post
  प्रथम वर्ष बी. सी. ए. व बी. बी. ए. प्रवेश सूचना २०२४ – २५

  Read More
 • New Post
  सुधारित SIAC CET २०२५ लेखी परीक्षेसंदर्भात सर्व विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची सूचना

  Read More
 • New Post
  प्रथम वर्ष बी. सी. ए. व बी. बी. ए. अतिरिक्त सी. ई. टी. नोंदणी मुदतवाढ २०२४ – २५

  Read More
 • New Post
  प्रथम वर्ष बी. सी. ए. व बी. बी. ए. प्रवेश सूचना २०२४ – २५

  Read More
 • New Post
  सुधारित SIAC CET २०२५ लेखी परीक्षेसंदर्भात सर्व विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची सूचना

  Read More
 • New Post
  कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विद्यार्थ्यांचे सेंट बॅक शिष्यवृत्ती अर्ज (Re-apply) झालेल्या विद्यार्थ्यांनी मुदत वाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना

  Read More
 • New Post
  कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदतवाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना

  Read More
 • New Post
  संस्कृत विषयातील शिष्यवृत्ती – कनिष्ठ महाविद्यालयातील सर्व विध्यार्थ्यांसाठी सूचना

  Read More