Academic Notices
New Post
मार्च / एप्रिल – २०२४ परीक्षा अर्जाबाबत – विनाविलंबशुल्काने दि. ०६/०३/२०२४ सायं. ४ वा. पर्यंत भरण्याची संधी देण्यात आली आहे
New Post
विद्यार्थी शब्दसृजन क्लब आयोजित – ६० सेकंद मराठीत बोला स्पर्धा

YCMOU

YCMOU विषयी

संपर्क

समंत्रक यादी

वेळापत्रक

संपर्क

For Admission Office Hours

11:00 am to 4:00 pm

Weekly Off

Sunday

For Contact

Dr. Sunil Khamgal, Centre Co-ordinator Study Center – Tuljaram Chaturchand College , Barmati

Center Code

6207A