Academic Notices
New Post
लेखी परीक्षेच्या वेळापत्रकातील बदलांविषयी अत्यंत महत्वाचे ( F.Y.B.A. विद्यार्थ्यासाठी )
New Post
कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदतवाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना

faculty of Commerce

About Commerce Faculty

Course Structure

Syllabus

Our Department

Syllabus

UG & PG Syllabus of Commerce Department
Sr. No.Class Download Syllabus
NEP - 2020 Pattern
1.F.Y.B.Com. Sem-I [NEP-2020]Download
2.F.Y.B.Com. Sem-II [NEP-2020]
3.M.Com. Sem-I [NEP-2020]Download
4.M.Com. Sem-II [NEP-2020]
2022 - Pattern
1.F.Y.B.Com. Business Statistics-Sem-I [2022 Pattern]Download
2.F.Y.B.Com. Hindi Sem-I [2022 Pattern]Download
3.F.Y.B.Com. Hindi Sem-II [2022 Pattern]Download
4.F.Y.B.Com. Economics -Sem-II [2022 Pattern]Download
5.F.Y.B.Com. English -Sem-II [2022 Pattern]Download
6.F.Y.B.Com. Additional English -Sem-II [2022 Pattern]Download
7.F.Y.B.Com. Marathi -Sem-II [2022 Pattern]Download
8.F.Y.B.Com. Statistics -Sem-II [2022 Pattern]Download
9.F. Y. B.COM. [MARATHI] Sem-I [2022 Pattern]Download
10.F. Y. B.COM. Sem-I [2022 Pattern]Download
11.F. Y. B.COM. Sem-II [2022 Pattern]Download
12.S.Y.B.Com Sem III [2022 Pattern]Download
13.SY.B.Com Sem-IV [2022 Pattern]Download
14.M. Com.-I Sem-I[2022 Pattern]Download
15.M.Com.-I Sem-II [2022 Pattern]Download
16.M.Com.-II Sem-III [2022 Pattern]Download
17.M.Com.II - Sem-IV (2022 Pattern) Download
2019 - Pattern
1.F.Y.B.Com. [2019 Pattern]Download
2.F. Y. B.COM. [MARATHI] [2019 Pattern]Download
3.S.Y.B. Com. [2019 Pattern]Download
4.T.Y.B.Com.[2019 Pattern]Download
5.M. Com.-I [2019 Pattern] Download
6.M. Com.-II [2019 Pattern]Download
DTL Syllabus
1.DTL [2022 Pattern] Download
2.DTL [2019 Pattern] Download