Academic Notices
New Post
प्रथम वर्ष (UG) या अभ्यासक्रमामधील सर्व विध्यार्थ्यांसाठी ऑक्टो. /नोव्हे. २०२३ ऑनलाईन परीक्षा अर्ज भरणेबाबत
New Post
कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदत वाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना
New Post
सर्व प्राध्यापक , संशोधक व विध्यार्थ्यांसाठी – The National Archives of India (NAI)

Stream : Commerce

About Commerce Faculty

Course Structure

Syllabus

Our Asset

Student Corner

Syllabus

UG & PG Syllabus of Commerce Department
Sr. No.Class Download Syllabus
1F.Y.B.Com. Sem-I [NEP-2020]Download
2F.Y.B.Com. Business Statistics-Sem-I [2022 Pattern]Download
3F.Y.B.Com. Hindi Sem-I [2022 Pattern]Download
4F.Y.B.Com. Hindi Sem-II [2022 Pattern]Download
5F.Y.B.Com. Economics -Sem-II [2022 Pattern]Download
6F.Y.B.Com. English -Sem-II [2022 Pattern]Download
7F.Y.B.Com. Additional English -Sem-II [2022 Pattern]Download
8F.Y.B.Com. Marathi -Sem-II [2022 Pattern]Download
9F.Y.B.Com. Statistics -Sem-II [2022 Pattern]Download
10F.Y.B.Com. [2019 Pattern]Download
11F. Y. B.COM. [MARATHI] Sem-I [2022 Pattern]Download
12F. Y. B.COM. [MARATHI] [2019 Pattern]Download
13S.Y.B. Com.
Download
14T.Y.B.Com.
Download
15M.Com. Sem-I [NEP-2020]Download
16M. Com.-I -Sem-I[2022 Pattern] Download
17M. Com.-I [2019 Pattern] Download
18M. Com.-II
Download
DTL Syllabus
19DTL-Sem-I[2022 Pattern] Download
20DTL [2019 Pattern] Download