Academic Notices
New Post
मार्च / एप्रिल – २०२४ परीक्षा अर्जाबाबत – विनाविलंबशुल्काने दि. ०६/०३/२०२४ सायं. ४ वा. पर्यंत भरण्याची संधी देण्यात आली आहे
New Post
विद्यार्थी शब्दसृजन क्लब आयोजित – ६० सेकंद मराठीत बोला स्पर्धा

मार्च / एप्रिल – २०२४ परीक्षा अर्जाबाबत – विनाविलंबशुल्काने दि. ०६/०३/२०२४ सायं. ४ वा. पर्यंत भरण्याची संधी देण्यात आली आहे

प्रथम वर्ष शारीरिक शिक्षण (C. C.) प्रात्यक्षिक परीक्षेत गैरहजर राहिलेल्या व प्रथम सत्रात बॅकलॉग राहिलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती लाभार्थी विद्यार्थ्यांनी Right To Give Up Button प्रेस न करणेबाबत (न दाबणेबाबत ) अत्यंत महत्वाची सूचना

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना NSP पोर्टल वरून राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र शासन पुरस्कृत सेंट्रल सेक्टर व दिव्यांगजन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मुदत वाढीबाबत महत्वाची सूचना

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना NSP पोर्टलवरून राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रशासन पुरस्कृत सेंट्रल सेक्टर व दिव्यांगजन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मुदतवाढी संदर्भात महत्वाची सूचना

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ व २०२२ – २३ मधील एस. सी. कॅटेगरीच्या प्रलंबित ६०% रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा होण्यास सुरवात झालेबाबत

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदत वाढी संदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील (कॅटेगरी ) व वरिष्ठ महाविद्यालयातील राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षणशुल्क योजना (ई. बी. सी.) विध्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप / फ्रीशिप   फॉर्म भरणेसाठी अत्यंत महत्वाची सूचना

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील (कॅटेगरी ) व वरिष्ठ महाविद्यालयातील राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षणशुल्क योजना (ई. बी. सी.) विध्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप / फ्रीशिप   फॉर्म भरणेसाठी अत्यंत महत्वाची सूचना