Academic Notices
New Post
मार्च / एप्रिल – २०२४ परीक्षा अर्जाबाबत – विनाविलंबशुल्काने दि. ०६/०३/२०२४ सायं. ४ वा. पर्यंत भरण्याची संधी देण्यात आली आहे
New Post
विद्यार्थी शब्दसृजन क्लब आयोजित – ६० सेकंद मराठीत बोला स्पर्धा

Academics

Autonomy Minutes

Sr. No.TitleDownload
Governing Council
1.Minutes of the Governing body Meeting: 2nd Sept 2023Download
2.Minutes of The Governing Council Meeting : 28th April 2023Download
3.Minutes of The Governing Council Meeting : 12th March 2022Download
4.Minutes of The Governing Council Meeting : 14th May 2022Download
5.Minutes of The Governing Council Meeting : 12th Nov 2022Download
6.Minutes of The Governing Council Meeting : 5th Nov 2020Download
7.Minutes of The Governing Council Meeting : 25th June 2021Download
8.Minutes of The Governing Body Meeting : 29th Apr 2019Download
9.Minutes of The Governing Body Meeting : 13th Nov 2019Download
Academic Council
1.Minutes of the Academic Council Meeting : 4th Nov 2023Download
2.Minutes of the Academic Council Meeting : 24th April 2023Download
3.Minutes of the Academic Council Meeting : 16th Feb 2022Download
4.Minutes of the Academic Council Meeting : 27th April 2022Download
5.Minutes of the Academic Council Meeting : 20th Oct 2022Download
6.Minutes of the Academic Council Meeting : 15th July 2020Download
7.Minutes of the Academic Council Meeting : 28th May 2021Download
8.Minutes of the Academic Council Meeting : 04th Oct 2019Download
9.Minutes of the Academic Council Meeting : 25th April 2019Download
Finance Committee
1.Minutes of the Finance Committee Meeting : 17th Jan 2023Download
2.Minutes of the Finance Committee Meeting : 10th Oct 2023Download
3.Minutes of the Finance Committee Meeting : 7th Mar 2022Download
4.Minutes of the Finance Committee Meeting : 8th Oct 2022Download
5.Minutes of the Finance Committee Meeting : 5th Feb 2021Download
6.Minutes of the Finance Committee Meeting : 11th Feb 2020Download
7.Financial Council Meeting : 09th April 2019Download