Academic Notices
New Post
प्रथम वर्ष (UG) या अभ्यासक्रमामधील सर्व विध्यार्थ्यांसाठी ऑक्टो. /नोव्हे. २०२३ ऑनलाईन परीक्षा अर्ज भरणेबाबत
New Post
कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदत वाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना
New Post
सर्व प्राध्यापक , संशोधक व विध्यार्थ्यांसाठी – The National Archives of India (NAI)

Academics

Autonomy Minutes

Sr. No.TitleDownload
Governing Council
1Minutes of The Governing Body Meeting : 29th Apr 2019Download
2Minutes of The Governing Body Meeting : 13th Nov 2019Download
3Minutes of The Governing Council Meeting : 5th Nov 2020Download
4Minutes of The Governing Council Meeting : 25th June 2021Download
5Minutes of The Governing Council Meeting : 12th March 2022Download
6Minutes of The Governing Council Meeting : 14th May 2022Download
7Minutes of The Governing Council Meeting : 12th Nov 2022Download
8Minutes of The Governing Council Meeting : 28th April 2023Download
Academic Council
1Minutes of the Academic Council Meeting : 04th Oct 2019Download
2Minutes of the Academic Council Meeting : 25th April 2019Download
3Minutes of the Academic Council Meeting : 15th July 2020Download
4Minutes of the Academic Council Meeting : 28th May 2021Download
5Minutes of the Academic Council Meeting : 16th Feb 2022Download
6Minutes of the Academic Council Meeting : 27th April 2022Download
7Minutes of the Academic Council Meeting : 20th Oct 2022Download
8Minutes of the Academic Council Meeting : 24th April 2023Download
Finance Committee
1Financial Council Meeting : 09th April 2019Download
2Minutes of the Finance Committee Meeting : 11th Feb 2020Download
3Minutes of the Finance Committee Meeting : 5th Feb 2021Download
4Minutes of the Finance Committee Meeting : 7th Mar 2022Download
5Minutes of the Finance Committee Meeting : 8th Oct 2022Download
6Minutes of the Finance Committee Meeting : 17th Jan 2023Download