Academic Notices
New Post
मार्च / एप्रिल – २०२४ परीक्षा अर्जाबाबत – विनाविलंबशुल्काने दि. ०६/०३/२०२४ सायं. ४ वा. पर्यंत भरण्याची संधी देण्यात आली आहे
New Post
विद्यार्थी शब्दसृजन क्लब आयोजित – ६० सेकंद मराठीत बोला स्पर्धा

Academics

Autonomy Bodies

Sr. No.Title/YearDownload
Governing Body
1Academic Year : 2019-20 to 2021-22--
2Academic Year : 2022-23 to 2024-25Download
Academic Council
1Academic Year : 2019-20 to 2021-22--
2Academic Year : 2022-23 to 2024-25Download
Finance Committee
1Academic Year : 2019-20 to 2021-22Download
2Academic Year : 2022-23 to 2024-25--
Academic Council
1Academic Year : 2019-20 to 2021-22Download
2Academic Year : 2022-23 to 2024-25--