Academic Notices
New Post
प्रथम वर्ष (UG) या अभ्यासक्रमामधील सर्व विध्यार्थ्यांसाठी ऑक्टो. /नोव्हे. २०२३ ऑनलाईन परीक्षा अर्ज भरणेबाबत
New Post
कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदत वाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना
New Post
सर्व प्राध्यापक , संशोधक व विध्यार्थ्यांसाठी – The National Archives of India (NAI)

Academics

Autonomy Bodies

Sr. No.Title/YearDownload
Governing Body
1Academic Year : 2019-20 to 2021-22--
2Academic Year : 2022-23 to 2024-25Download
Academic Council
1Academic Year : 2019-20 to 2021-22--
2Academic Year : 2022-23 to 2024-25Download
Finance Committee
1Academic Year : 2019-20 to 2021-22Download
2Academic Year : 2022-23 to 2024-25--
Academic Council
1Academic Year : 2019-20 to 2021-22Download
2Academic Year : 2022-23 to 2024-25--