Academic Notices
New Post
लेखी परीक्षेच्या वेळापत्रकातील बदलांविषयी अत्यंत महत्वाचे ( F.Y.B.A. विद्यार्थ्यासाठी )
New Post
कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदतवाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना

gallery : Videos

*सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालयाला दहा पुरस्कार*

Speech by Former Principal Dr. C V Murumkar On the Occasion of National Ranking

National Anthem Video

पथदर्शी ज्ञानप्रवास | Tuljaram Chaturchand College - तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालय,बारामती