Academic Notices
New Post
F.Y.Com. / BBA / BBA(CA) / B.Voc. च्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची सूचना
New Post
F.Y. च्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची सूचना
New Post
वरिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची सूचना
New Post
मुलांचे / मुलींचे वसतिगृह – द्वितीय सत्र प्रवेश सूचना
New Post
कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील (कॅटेगरी ) व वरिष्ठ महाविद्यालयातील राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षणशुल्क योजना (ई. बी. सी.) विध्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप / फ्रीशिप   फॉर्म भरणेसाठी अत्यंत महत्वाची सूचना
New Post
भारत सरकारची (सेंट्रल सेक्टर) महाविद्यालायीन व विद्यापीठ शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना सन २०२३-२४

Student Corner

Arts

Science

Commerce

Professional Courses

Bachlor of Vocational

Question Bank