Academic Notices
New Post
F.Y.Com. / BBA / BBA(CA) / B.Voc. च्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची सूचना
New Post
F.Y. च्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची सूचना
New Post
वरिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची सूचना
New Post
मुलांचे / मुलींचे वसतिगृह – द्वितीय सत्र प्रवेश सूचना
New Post
कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील (कॅटेगरी ) व वरिष्ठ महाविद्यालयातील राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षणशुल्क योजना (ई. बी. सी.) विध्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप / फ्रीशिप   फॉर्म भरणेसाठी अत्यंत महत्वाची सूचना
New Post
भारत सरकारची (सेंट्रल सेक्टर) महाविद्यालायीन व विद्यापीठ शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना सन २०२३-२४

Student Corner

Admission Details

for online admission (Tuljaram Chaturchand College)

Regarding Online Payment
Pay Fees through Challan Number Click here to Pay
Pay Fees of Other CoursesClick here to Pay
Pay Fees of Certificate CoursesClick here to Pay