Tuljaram Chaturchand College

Of Arts, Science & Commerce, Baramati.

Autonomous | Religious Minority Institute

Affiliated to Savitribai Phule Pune University

College With Potential For Excellence (CPE)

Re-Accredited by NAAC 'A+' Grade (CGPA 3.55)

ISO 9001-2015
Certified

DST FIST 'O'
Level

DBT
Star College

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील एस. सी., एस.टी., ओ.बी.सी. , एन. टी. , एस. बी.सी. या जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप /फ्रीशिप फॉर्म भरणेसाठी अत्यंत महत्वाची सूचना

Read More

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील विध्यार्थ्यांना NSP पोर्टलवरून राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रशासन पुरस्कृत सेन्ट्रल सेक्टर , अल्पसंख्यांक व दिव्यांगजन विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मुदतवाढीबाबत महत्वाची सूचना

Read More

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील एस. सी. जात संवर्गातील (कॅटेगरी) विध्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप / फ्रीशिप फॉर्म भरणेसाठी अत्यंत महत्वाची सूचना

Read More

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील (कॅटेगरी ) व वरिष्ठ महाविद्यालयातील राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षणशुल्क योजना (ई. बी. सी.) विध्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप / फ्रीशिप साठी खालील कागद पत्रे तयार ठेवणे बाबत अत्यंत महत्वाची सूचना

Read More

अत्यंत महत्वाचे – कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांचे सेंटबॅक शिष्यवृत्ती अर्जाच्या (Re-apply) दुरुस्तीसाठी केलेल्या मुदतवाढीची सूचना

Read More

वरिष्ठ व कनिष्ठ महाविद्यालयातील पी टी एफ / एस टी एफ (अनुदानित प्रवेश ) विद्यार्थ्यांना महत्वाची सूचना

Read More

National Means Cum Merit Scholarship – कनिष्ठ महाविद्यालय विध्यार्थ्याना एन. एम. एस. शिष्यवृत्ती संदर्भात महत्वाची सूचना

Read More

केंद्र शासनाची कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील दिव्यांगजन विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मेट्रिक शिष्यवृत्ती योजना शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३

Read More

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदतवाढी संदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना 5/9/2022

Read More

भारत सरकारची (सेंट्रल सेक्टर) महाविद्यालायीन व विद्यापीठ शिक्षण घेणारया विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना सन २०२२-२३

Read More

कनिष्ठ महाविद्यालयातील अल्पसंख्याक समाजातील गुणवंत मुलींसाठी हजरत महल राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती योजना याबाबतची महत्वाची सूचना

Read More

अत्यंत महत्वाचे – कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांचे सेंटबॅक शिष्यवृत्ती अर्जाच्या (Re-apply) दुरुस्तीसाठी केलेल्या मुदतवाढीची सूचना

Read More

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदतवाढी संदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना-17-06-2022

Read More

Prospectus-Senior-UG & PG-2022-23

Read More

Prospectus Senior UG & PG (Professional Courses) 2022-23

Read More