Tuljaram Chaturchand College

Of Arts, Science & Commerce, Baramati.

Autonomous | Religious Minority Institute

Affiliated to Savitribai Phule Pune University

College With Potential For Excellence (CPE)

Re-Accredited by NAAC 'A+' Grade (CGPA 3.55)

ISO 9001-2015
Certified

DST FIST 'O'
Level

DBT
Star College

भारत सरकारची (सेन्ट्रल सेक्टर) महाविद्यालयीन व विद्यापीठ शिक्षण घेणाऱ्या विध्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना सन २०१९-२०२०

Read More

शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० मधील वरिष्ठ महाविद्यालयातील स्कॉलरशिप / फ्रिशिप बाबत विध्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची सूचना

Read More

शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० मधील कनिष्ठ महाविद्यालयातील स्कॉलरशिप / फ्रिशिप बाबत विध्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची सूचना

Read More

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज मेरीट स्कॉलरशिप नवीन व नुतनीकरण विध्यार्थ्यांसाठी (ज्यूनिअर कॉलेज) एस. सी. , एन. टी. व एस. बी. सी. प्रवर्गाकरिता

Read More

डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाहभत्ता योजना फक्त खुला वर्ग प्रवेशित विध्यार्थ्यांसाठी (फक्त वरिष्ठ विभाग)

Read More

जातप्रवर्गातील (कॅटेगरी) विध्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप / फ्रिशिप बाबत अत्यंत महत्वाची सूचना

Read More

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजना शिष्यवृत्ती (ई. बी. सी.) (सिनीअर) बाबत अत्यंत महत्वाची सूचना

Read More

अल्पसंख्यांक समाजातील गुणवत्ताधारक विध्यार्थ्यांना केंद्र शासनाची मेट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना सन २०१९-२०

Read More

केंद्र शासनाची अपंग विध्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मेट्रिक शिष्यवृत्ती योजना शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०

Read More

वरिष्ठ महाविद्यालय प्रथम वर्षातील विध्यार्थ्यांना एलिजिबिलीटी (पात्रता) फॉर्म भरणेसाठी अत्यंत महत्वाची सूचना

Read More

( ज्यूनिअर कॉलेज ११ वी व १२ वी ) खुल्या प्रवर्गातील विध्यार्थ्यांकरिता अत्यंत महत्वाची सुचना

Read More

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील विध्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप /फ्रीशिपबाबत महत्वाची सुचना

Read More

फक्त वरिष्ठ विभागांतील शिष्यवृत्ती बाबत विध्यार्थ्यांना अत्यंत महत्वाची सूचना

Read More

प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांच्या मुलांना मिळणारी फ्रीशिप ( कनिष्ठ व वरिष्ठ विभागांतील अनुदानित वर्गात प्रवेश असणाऱ्या विध्यार्थ्याकरिता)

Read More

कनिष्ठ महाविद्यालयातील ई. बी. सी. धारक विध्यार्थ्यांसाठी(अनुदानित वर्गांसाठी) सूचना

Read More