Tuljaram Chaturchand College

Of Arts, Science & Commerce, Baramati.

Autonomous | Religious Minority Institute

Affiliated to Savitribai Phule Pune University

College With Potential For Excellence (CPE)

Re-Accredited by NAAC 'A+' Grade (CGPA 3.55)

ISO 9001-2015
Certified

DST FIST 'O'
Level

DBT
Star College

जातप्रवर्गातील (कॅटेगरी) विध्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप / फ्रिशिप बाबत अत्यंत महत्वाची सूचना

Read More

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजना शिष्यवृत्ती (ई. बी. सी.) (सिनीअर) बाबत अत्यंत महत्वाची सूचना

Read More

अल्पसंख्यांक समाजातील गुणवत्ताधारक विध्यार्थ्यांना केंद्र शासनाची मेट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना सन २०१९-२०

Read More

केंद्र शासनाची अपंग विध्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मेट्रिक शिष्यवृत्ती योजना शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०

Read More

वरिष्ठ महाविद्यालय एलिजिबिलीटी (पात्रता) फॉर्म भरणेबाबत कार्यक्रम

Read More

वरिष्ठ महाविद्यालय प्रथम वर्षातील विध्यार्थ्यांना एलिजिबिलीटी (पात्रता) फॉर्म भरणेसाठी अत्यंत महत्वाची सूचना

Read More

( ज्यूनिअर कॉलेज ११ वी व १२ वी ) खुल्या प्रवर्गातील विध्यार्थ्यांकरिता अत्यंत महत्वाची सुचना

Read More

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील विध्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप /फ्रीशिपबाबत महत्वाची सुचना

Read More

फक्त वरिष्ठ विभागांतील शिष्यवृत्ती बाबत विध्यार्थ्यांना अत्यंत महत्वाची सूचना

Read More

प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांच्या मुलांना मिळणारी फ्रीशिप ( कनिष्ठ व वरिष्ठ विभागांतील अनुदानित वर्गात प्रवेश असणाऱ्या विध्यार्थ्याकरिता)

Read More

कनिष्ठ महाविद्यालयातील ई. बी. सी. धारक विध्यार्थ्यांसाठी(अनुदानित वर्गांसाठी) सूचना

Read More

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुक्ल योजना शिष्यवृत्ती योजना (ई. बी. सी.) बाबत अत्यंत महत्वाची सूचना

Read More

Entrepreneurship cell registration form

Read More

वरिष्ठ महाविद्यालयातील २०१९-२० मधील अपंग (दिव्यांग ) विद्यार्थ्यासाठी महत्वाची सूचना

Read More

शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मधील कनिष्ट व वरिष्ठ महाविद्यालयातील शिष्यवृत्ती न मिळालेल्या विद्यार्थ्यासाठी महत्वाची सूचना

Read More