Tuljaram Chaturchand College

Of Arts, Science & Commerce, Baramati.

Autonomous | Religious Minority Institute

Affiliated to Savitribai Phule Pune University

College With Potential For Excellence (CPE)

Re-Accredited by NAAC 'A+' Grade (CGPA 3.55)

ISO 9001-2015
Certified

DST FIST 'O'
Level

DBT
Star College

Senior UG College Fee Structure (A.Y. 2023-24)

Read More

Senior PG College Fee Structure (A.Y. 2023-24)

Read More

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदतवाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना – 02-05-2023

Read More

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मुदतवाढीसंदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना

Read More

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संलग्नित पदवी व पदव्युत्तर विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरणेसाठी मदत वाढी संदर्भात अत्यंत महत्वाची सूचना

Read More

“लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे आर्थिक दुर्बल घटक विध्यार्थी अर्थसहाय्य योजना”

Read More

Eligibility Numbers List for Academic Year: 2022-2023

Read More

अत्यंत महत्वाचे – कनिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील व अन्य योजनांबाबत विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती फॉर्म भरणेसाठी अत्यंत महत्वाची सूचना

Read More

विदार्थी परिषद २०२२-२०२३

Read More

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील एस. सी., एस.टी., ओ.बी.सी. , एन. टी. , एस. बी.सी. या जात संवर्गातील विध्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप /फ्रीशिप फॉर्म भरणेसाठी अत्यंत महत्वाची सूचना

Read More

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील विध्यार्थ्यांना NSP पोर्टलवरून राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रशासन पुरस्कृत सेन्ट्रल सेक्टर , अल्पसंख्यांक व दिव्यांगजन विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मुदतवाढीबाबत महत्वाची सूचना

Read More

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील एस. सी. जात संवर्गातील (कॅटेगरी) विध्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप / फ्रीशिप फॉर्म भरणेसाठी अत्यंत महत्वाची सूचना

Read More

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील जात संवर्गातील (कॅटेगरी ) व वरिष्ठ महाविद्यालयातील राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षणशुल्क योजना (ई. बी. सी.) विध्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप / फ्रीशिप साठी खालील कागद पत्रे तयार ठेवणे बाबत अत्यंत महत्वाची सूचना

Read More

कविवर्य मोरोपंत आंतरमहाविद्यालयीन वक्तृत्व व वादविवाद स्पर्धा २०२२

Read More

INTERNATIONAL CONFERENCE ON “RECENT TRENDS IN MATERIALS SCIENCE-SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND APPLICATIONS” (RTMS- 2023)

Read More