Anekant Education Society's

Tuljaram Chaturchand College of Arts, Science & Commerce, Baramati. (Autonomous)

Affiliated to Savitribai Phule Pune University Re-Accredited by NAAC 'A+' Grade (CGPA 3.55) ISO 9001-2015 Certified
College With Potential For Excellence(CPE) Religious Minority Institute DST FIST 'O' Level

सर्व उमेदवारां साठी महत्वाच्या सूचना

१) उमेदवाराला ऑनलाइन अर्ज करण्याकरिता स्वतःचा G-Mail ID असने आवश्यक आहे.

२) मुलाखाती संदर्भातील सर्व सूचना उमेदवारांच्या ई-मेल व मोबाईल एस.एम.एस व्दारेच कळविण्यात येतील.

३) ज्या उमेदवारांना एकापेक्षा जास्त विषयांना अर्ज करायचा असल्यास, सर्व विषयांचे स्वतंत्र अर्ज महाविद्यालायामध्ये कागदपत्रांसह जमा करावेत व कोणत्याही एका विषयाचा अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने भरावा.

४) जरी आपण सर्व माहिती महाविद्यालयाकडे ऑनलाईन दिलेली असली तरीही तुम्हाला सर्व कागदपत्रांसह महाविद्यालयामध्ये लिखित अर्ज सादर करणे अनिवार्य आहे अन्यथा आपण पद भरतीच्या प्रक्रिये मधून बाहेर व्हाल.

Links

1) Senior Grant   Google Form    Advertisement

2) Senior Non-Grant   Google Form    Advertisement

3) Junior Non-Grant   Google Form    Advertisement

| Home | How to Reach | Sitemap | Contact Us | Admin |
Copyright © Computer Science Department. All Rights Reserved. - Tuljaram Chaturchand College of Arts,Science & Commerce, Baramati